അന്ധന്‍ (നരകം)


പ്രണയം കൊണ്ട് കണ്ണ് പൊള്ളി
അന്ധനായവനോട്
മരിച്ചപ്പോള്‍
ദൈവം ചോദിച്ചു.
നിനക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗം വേണോ നരകം വേണോ?

നരകം.

നരക കവാടത്തില്‍ സാത്താന്‍ ചോദിച്ചു.
നന്മയില്‍ കണ്ണ് കളഞ്ഞ വിഡ്ഢീ
നീ ചത്തപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം നിരസിച്ചു?
അവന്‍ പറഞ്ഞു.
ആദ്യം ചോദിച്ചത് ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല..
പോട്ടെ.,
അല്ലെങ്കിലും സ്വര്‍ഗ്ഗീയതയില്‍ കാഴ്ച പോയവനാണ് ഞാന്‍.

No comments: