കണ്ണുകള്‍

അമ്മുവിന്‍റെ കടംകഥയില്‍

വെളുത്ത പിഞ്ഞാണത്തില്‍
കറുത്ത മുന്തിരി !


ഞാന്‍ കണ്ടത്
മുന്തിരിയില്‍ ചൂഴുന്ന
കരിന്തേള്‍ കൊമ്പുകള്‍ ;

സ്പടിക മിനുസമുള്ള
വയലറ്റ് ഗോളങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ 
ഇരുട്ടിലിഴയുന്നൂ,   
അമര്‍ന്ന ഞെരക്കങ്ങള്‍,
വിലാപങ്ങള്‍,
ആരവങ്ങള്‍,
അട്ടഹാസങ്ങള്‍,
കൊടും ക്രൂരമാം മുരള്‍ച്ചകള്‍.


മധുരങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ
നിഴലുകളില്‍
പതിയിരിക്കും 
ഭീതിദമാം
കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍
വശപ്പെടാത്ത
കുട്ടികള്‍,
കുട്ടികളെത്ര ഭാഗ്യര്‍.

No comments: