വെച്ചുകെട്ടുന്ന മുലകള്‍.രാത്രി നഗര മൂലയില്‍
ഇവള്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
അലങ്കരിക്കുകയാണ്.
വെച്ചുകെട്ടുന്നു മുലകളും
മുടിയും.

വിളക്കുകാലിനു ചുവട്ടില്‍
നിറഞ്ഞ പ്രകാശത്തില്‍
കണ്ണെറിഞ്ഞു വിളിച്ചു.
തരാമോ ആ കോപ്പുകള്‍?

വാളും ബോംബും പോരാ.
നിന്റെ ആയുധസന്നാഹം തന്നെയാണ്
നല്ലത്.

ചായക്കപ്പ്
ചുണ്ടോടടുപ്പിക്കുമ്പോള്‍ രാവിലെ കേട്ടിരുന്നു,
തെയിലചെടികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും
അമര്‍ന്നുപോയ ഒരു ഞരക്കം.
ഇഷ്ടികചുമരടരുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും
ചൂളയില്‍ വെന്തുപോയ ഒരു നിലവിളി.

വെച്ചുകെട്ടിയ മുലകളുമായി
എനിക്കൊന്നിറങ്ങണം
ചോരകിനിയാത്ത്ത ഒരു യുദ്ധത്തിന്‌.

No comments: